• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty
 • 1. Atletika

  1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 31.May 2020, 04:43

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Zobrazuji položky dle klíčových slov: Dubnica nad Váhom

V tomto monitorovacom období sme napĺňali ciele projektu cezhraničnej spolupráce na dvoch športových kempoch. Jeden sa konal v septembri v Dubnici nad Váhom a druhý v októbri v Otrokoviciach.

Dubnický športový kemp bol stretnutím všetkých štyroch partnerov zapojených do spoločného projektu „Pohyb spája a vzájomne rozvíja“. Prišli partneri nielen zo ZŠ Mánesova v Otrokoviciach, ale i zo ZŠ Napájedla a ZŠ Borský Mikuláš. Z každej školy pricestovalo 20 žiakov, chlapci i dievčatá, a po dvaja pedagogickí pracovníci. Spolu s realizačným tímom tento kemp absolvovalo 92 účastníkov. Keďže kemp bol trojdňový, ubytovali sme našich priateľov v hoteli „Metal“ v Dubnici nad Váhom, kde boli ubytovávaní i počas predchádzajúcich stretnutí v rámci projektu. Samozrejme, mali zabezpečené i celodenné stravovanie s pitným režimom.

Náplňou kempu bolo absolvovanie športových disciplín v ľahkej atletike, florbalový turnaj, kondičné a relaxačné cvičenia, fit testy i meranie telesnej zdatnosti pomocou testovacích zariadení. Tieto merania budú podkladom pre spracovanie výsledkov jednotlivých žiakov v rámci vytvorenia metodických materiálov v mesiaci marec 2013. Na realizáciu týchto disciplín sme využili nielen náš areál pri škole, ale i mestský športový areál v Dubnici nad Váhom.

Pre publicitu projektu sme deťom rozdali propagačné letáčiky a brožúrky, v telocvični i na športových areáloch bol umiestnený veľký plagát s logom a heslom projektu, bol zhotovený videozáznam i fotografický materiál pri jednotlivých športových disciplínach uverejnený na webových stránkach projektu i školy. Na záver tohto spoločného stretnutia pri jeho vyhodnotení, boli odovzdané medaily a víťazné poháre s logami projektu, diplomy a upomienkové darčeky.

Keďže počasie nám v celku prialo, mohli sme konštatovať, že kemp sa vydaril po všetkých stránkach, čoho dôkazom boli spokojné tváre detí. A o to išlo. Priateľstvá a nové siete v cezhraničnej spolupráci sa utužili a budú pokračovať i v ďalších rokoch.

V mesiaci októbri odišli naši žiaci na trojdňový športový kemp do Otrokovíc, kde ich čakali staronoví priatelia s programom zameraným na obľúbenú loptovú hru, florbal. Keďže naše deti pricestovali prenajatým autobusom, priniesli si svoje športové vybavenie, ktoré naša škola mohla zabezpečiť práve z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci rozpočtu tohto projektu.

Pedagógovia Mgr. Pavol Vronka a Mgr. Naďa Bulková priviedli dvadsať našich 12-13-ročných žiakov, chlapcov i dievčatá, do Otrokovíc, kde ich už čakali ich rovesníci, ktorí ich srdečne privítali. Pomohli im ubytovať sa a popoludní už mali pripravený športový program. Pod odborným vedením pedagógov a hráčov florbalu z miestneho oddielu absolvovali teoretickú i praktickú prípravu v oblasti tohto športu. V Českej republike má dlhšiu tradíciu ako na Slovensku a konkrétne mesto Otrokovice bolo zakladateľom masového rozšírenia tohto športu v Čechách.

Večerné stretnutie s hráčmi florbalového oddielu „Panters“ prinieslo deťom nielen zážitok, ale i veľa odborných rád a skúseností. Videli ich predzápasovú prípravu a spoznali, že florbal nie je len o tom, ako dopraviť loptičku do siete súpera, ale i o kondícii a tvrdej práci na fyzikej príprave. Pretože i nasledovný deň absolvovali tréning pod vedením týchto odborníkov, mohli sa začať zápasy medzi družstvami, ktoré boli zmiešané a nebol rozdiel, či bol hráč z českej alebo slovenskej školy. Všetci boli spoluhráči a kamaráti. Zápasy pokračovali i vo večerných hodinách a nadšenie pre tento šport neutíchalo. V posledný deň si mohli vybraní žiaci zahrať proti hráčom „Panters“. Že mali zážitok, to dokazovali ich spokojné slová a široké úsmevy.

Na záver kempu boli vyhlásení víťazi turnaja, ktorí dostali diplomy. Keďže všetci účastníci prejavili nadšenie pre tento šport, každý dostal medailu s logom projektu a spomienkový darček od organizátora.

Znovu sa potvrdilo, že nie je dôležité, kto vyhral, ale dôležité je, že sme niečo pre svoje zdravie urobili, že sme si zlepšili kondíciu, že sme sa niečo nové naučili, že sme sa v niečom zdokonalili a pritom sme stretli nových ľudí a našli kamarátov bez rozdielu, či je to Čech alebo Slovák. Hlavne, že sme si rozumeli.

Manažér projektu – Mgr. Anton Paulen

 

Pátek, 12 Říjen 2012 09:56

Kemp Dubnica nad Váhom.

 

V dňoch 13.9. – 15.9.2012 sa žiaci ZŠ Borský Mikuláš zúčastnili už druhého spoločného stretnutia všetkých partnerov v rámci projektu „Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja“, tentoraz v Dubnici nad Váhom.

Na tomto pobytovom kempe sa stretlo 80 detí z  Napajedel, Otrokovíc, Borského Mikuláša a Dubnice nad Váhom. Stretnutie bolo zamerané na atletiku, žiaci boli testovaní v jednotlivých atletických disciplínach a taktiež prebehol aj turnaj vo florbale.

Po príchode do Dubnice, kde nás privítal zástupca riaditeľky školy, sme mali poobedňajší blok atletických disciplín. Po večeri si deti zahrali florbal.

Aj druhý pobytový deň sa plnili športové aktivity. V dopoludňajších hodinách boli žiaci na miestnom štadióne, kde prebiehali ďalšie atletické disciplíny, ktoré pokračovali poobede na športovom ihrisku pri škole. Po večeri sa všetky deti stretli na diskotéke. Spoločne sa bavili a rozvíjali medzi sebou priateľstvá.

V posledný športový deň prebehli súťaže v jednotlivých atletických disciplínach.

Tento kemp bol ukončený vyhodnotením našich aktivít. Účastníci boli odmenení účastníckymi medailami a drobnými cenami.

Na záver sme sa rozlúčili a deti sa už začali tešiť na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20.10.2012 v Napajedlách. Hlavnou náplňou stretnutia bude atletika. Už teraz sa tešíme.

 

Z HISTÓRIE ŠKOLY

Škola pre deti sídliska Centrum I v Dubnici nad Váhom začala slúžiť v školskom roku 1979/1980. V rozostavaných priestoroch žiaci mali k dispozícii len učebne. Postupne sa dobudovávali telocvične, jedáleň, šatne a o pár rokov dostal parkovú podobu aj exteriér budovy. Dvojzmenná  vyučovacia prevádzka trvala najdlhšie v regióne, čo svedčí o veľkom počte žiakov od  výstavby školy. Na poste riaditeľov sa vystriedalo doposiaľ 5 pedagógov: Mgr. V. Hletko, Mgr. M. Bátovská, Mgr. M. Ondráš, Mgr. F. Brunovský a RNDr. J. Vargová. Pedagogický zbor bol v počiatkoch stabilnejší, ale časom starší odchádzajú zaslúžene oddychovať a nahrádza ich mladá garnitúra. Počet  vyučujúcich a vychovávateľov sa pohybuje okolo 70.  V školských laviciach sa za 30 rokov  vystriedali stovky žiakov, z ktorých sa väčšine darí v osobnom živote uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Patria k nim zo známych osobností  moderátor TA3 Alfonz Šuran, športovci -  hokejisti bratia Pavlikovskí, bežkyňa na lyžiach Natália Prokopová, letecký modelár Tomáš Jankech  a mnohí iní. Teší nás i množstvo vedeckých pracovníkov, vysokoškolských  učiteľov, odborníkov a talentovaných absolventov, ktorí majú korene v našej základnej škole. Tá sa špecializuje na výučbu jazykov i prírodovedných predmetov a matematiky. Dnes do lavíc sadajú už deti našich "detí", a ich záujem o umiestnenie svojho potomka do rúk, ktoré rodičom prirástli k srdcu,  je pre pedagógov veľmi príjemný i zaväzujúci pocit.

Zařazeno v Hlavní partneři
loga-eu
Nacházíte se zde: Články Zobrazuji položky dle klíčových slov: Dubnica nad Váhom