• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty
 • 1. Atletika

  1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 31.May 2020, 06:04

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Zobrazuji položky dle klíčových slov: Borský Mikuláš

V tomto monitorovacom období sme napĺňali ciele projektu cezhraničnej spolupráce na dvoch športových kempoch. Jeden sa konal v septembri v Dubnici nad Váhom a druhý v októbri v Otrokoviciach.

Dubnický športový kemp bol stretnutím všetkých štyroch partnerov zapojených do spoločného projektu „Pohyb spája a vzájomne rozvíja“. Prišli partneri nielen zo ZŠ Mánesova v Otrokoviciach, ale i zo ZŠ Napájedla a ZŠ Borský Mikuláš. Z každej školy pricestovalo 20 žiakov, chlapci i dievčatá, a po dvaja pedagogickí pracovníci. Spolu s realizačným tímom tento kemp absolvovalo 92 účastníkov. Keďže kemp bol trojdňový, ubytovali sme našich priateľov v hoteli „Metal“ v Dubnici nad Váhom, kde boli ubytovávaní i počas predchádzajúcich stretnutí v rámci projektu. Samozrejme, mali zabezpečené i celodenné stravovanie s pitným režimom.

Náplňou kempu bolo absolvovanie športových disciplín v ľahkej atletike, florbalový turnaj, kondičné a relaxačné cvičenia, fit testy i meranie telesnej zdatnosti pomocou testovacích zariadení. Tieto merania budú podkladom pre spracovanie výsledkov jednotlivých žiakov v rámci vytvorenia metodických materiálov v mesiaci marec 2013. Na realizáciu týchto disciplín sme využili nielen náš areál pri škole, ale i mestský športový areál v Dubnici nad Váhom.

Pre publicitu projektu sme deťom rozdali propagačné letáčiky a brožúrky, v telocvični i na športových areáloch bol umiestnený veľký plagát s logom a heslom projektu, bol zhotovený videozáznam i fotografický materiál pri jednotlivých športových disciplínach uverejnený na webových stránkach projektu i školy. Na záver tohto spoločného stretnutia pri jeho vyhodnotení, boli odovzdané medaily a víťazné poháre s logami projektu, diplomy a upomienkové darčeky.

Keďže počasie nám v celku prialo, mohli sme konštatovať, že kemp sa vydaril po všetkých stránkach, čoho dôkazom boli spokojné tváre detí. A o to išlo. Priateľstvá a nové siete v cezhraničnej spolupráci sa utužili a budú pokračovať i v ďalších rokoch.

V mesiaci októbri odišli naši žiaci na trojdňový športový kemp do Otrokovíc, kde ich čakali staronoví priatelia s programom zameraným na obľúbenú loptovú hru, florbal. Keďže naše deti pricestovali prenajatým autobusom, priniesli si svoje športové vybavenie, ktoré naša škola mohla zabezpečiť práve z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci rozpočtu tohto projektu.

Pedagógovia Mgr. Pavol Vronka a Mgr. Naďa Bulková priviedli dvadsať našich 12-13-ročných žiakov, chlapcov i dievčatá, do Otrokovíc, kde ich už čakali ich rovesníci, ktorí ich srdečne privítali. Pomohli im ubytovať sa a popoludní už mali pripravený športový program. Pod odborným vedením pedagógov a hráčov florbalu z miestneho oddielu absolvovali teoretickú i praktickú prípravu v oblasti tohto športu. V Českej republike má dlhšiu tradíciu ako na Slovensku a konkrétne mesto Otrokovice bolo zakladateľom masového rozšírenia tohto športu v Čechách.

Večerné stretnutie s hráčmi florbalového oddielu „Panters“ prinieslo deťom nielen zážitok, ale i veľa odborných rád a skúseností. Videli ich predzápasovú prípravu a spoznali, že florbal nie je len o tom, ako dopraviť loptičku do siete súpera, ale i o kondícii a tvrdej práci na fyzikej príprave. Pretože i nasledovný deň absolvovali tréning pod vedením týchto odborníkov, mohli sa začať zápasy medzi družstvami, ktoré boli zmiešané a nebol rozdiel, či bol hráč z českej alebo slovenskej školy. Všetci boli spoluhráči a kamaráti. Zápasy pokračovali i vo večerných hodinách a nadšenie pre tento šport neutíchalo. V posledný deň si mohli vybraní žiaci zahrať proti hráčom „Panters“. Že mali zážitok, to dokazovali ich spokojné slová a široké úsmevy.

Na záver kempu boli vyhlásení víťazi turnaja, ktorí dostali diplomy. Keďže všetci účastníci prejavili nadšenie pre tento šport, každý dostal medailu s logom projektu a spomienkový darček od organizátora.

Znovu sa potvrdilo, že nie je dôležité, kto vyhral, ale dôležité je, že sme niečo pre svoje zdravie urobili, že sme si zlepšili kondíciu, že sme sa niečo nové naučili, že sme sa v niečom zdokonalili a pritom sme stretli nových ľudí a našli kamarátov bez rozdielu, či je to Čech alebo Slovák. Hlavne, že sme si rozumeli.

Manažér projektu – Mgr. Anton Paulen

 

Neděle, 13 Březen 2011 12:30

Prvý pobytový kemp v Napajedlech - florbal

V dňoch 03. – 05.03. 2011  sa naša skupina zúčastnila prvého spoločného stretnutia v rámci projektu „Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja“ v 2. ZŠ v Napajedlech. Kempové aktivity boli zamerané na základy hry florbalu, testovanie fyzickej zdatnosti detí a spoločné hry,

Naša malá výprava bola veľmi pekne prijatá na pôde školy aj na mestskom úrade. Celý priebeh pobytového kempu bol precízne premyslený a pripravený. Za to patrí veľká vďaka organizátorom na českej strane. Lektori sa celý čas na 100% venovali celý čas všetkým deťom s rovnakým nasadením a elánom.

Ideou tohto trojdňového stretnutia nebolo len hrať florbal, ale aj nadviazať nové priateľstvá. To sa v plnej miere podarilo. Kontakty sú vymenené, vzájomná komunikácia a spolupráca funguje. Nie len medzi dospelými, ale aj medzi deťmi.

            Druhé spoločné stretnutie s našimi novými priateľmi sa uskutoční koncom apríla na našej domácej pôde. Náplňou tohto stretnutia bude atletika. Už teraz sa tešíme na spoločne strávené chvíle.

Zařazeno v Výsledky projektu

Společné foto kempu

Ve dnech 3. - 5. 3. 2011 proběhlo na 2. ZŠ Napajedla první společné setkání v rámci projektu  Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí, na kterém se společně setkalo 40 dětí z Napajedel a  Borského Mikuláše. Kemp byl zaměřen především na výuku florbalu, ale zůstal čas i na měření  tělesného testování a řadu her. Účastníci se poznávali nejen na hřišti, ale i při společenských  setkáních, které byly nedílnou součástí kempu.

Ve čtvrtek ráno dorazila partnerská škola z Borského Mikuláše do Napajedel na Hotel Malina. Poté co se ubytovali a dali si něco k snědku, se vydali na návštěvu napajedelské radnice.  Byli přijati starostkou města Ing. Irenou Brabcovou a místostarostou  Zbyňkem Ohnoutkem, kteří je společně s panem ředitelem PaedDr. Miroslavem Veselým přivítali v Napajedlích na zahajovacím kempu projektu Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí, který je spolufinancován Evropskou unií - konkrétně programem přeshraniční spolupráce ČR-SR.

Po slavnostním zahájení na radnici, je čekalo první setkání s žáky 2. ZŠ Napajedla a krátká informativní schůzka k náplni kempu.

A pak už  hurá na florbal, ten patří k jedněm z nejrychleji rozvíjejících se sportům a mezi mládeží se těší velké oblibě. Všemi sportovními bloky je metodicky prováděli lektoři, kteří se zaměřili především na herní činnosti jednotlivce, průpravné hry, pravidla florbalu a hru. Dvojhodinové sportovní bloky měly přesně strukturovanou tréninkovou náplň, která je důležitá pro správný tělesný a sportovní rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí a mládeže. A tak vznikly první metodické listy, které budou zařazeny do celkové metodiky projektu.  Nedílnou součástí projektu je testování fyzické zdatnosti mládeže. Účastníci tohoto kempu si vyzkoušeli všechny části Fit testu, vypočítali si svůj BMI a naučili se postup Ruffiérovy zkoušky.

Po odpoledních sportovních blocích zbyl krátký čas na odpočinek (regeneraci) a večeři. Večerní společenská setkání se nesla v duchu seznamovacích her, informací týkajících se průběhu kempu (vyhodnocení Fit testu, seznámení s měřením BMI a RI,  představení stránek pohybspaja.eu – s možností zapojení se do společné komunity aj.) a uvolněné přátelské atmosféry při tanci.

Sobotní dopoledne bylo sportovním vyvrcholením. K „mezinárodnímu“ utkání nastoupila družstva České republiky reprezentovaná 2. ZŠ Napajedla a reprezentanti Slovenska z Borského Mikuláše. I přes to, že se po všech stránkách hrálo podle pravidel  fair play, mělo utkání velký náboj a energii. Přes všechnu snahu domácích se nepodařilo udržet slovenské střelce a skóre se zastavilo na konečném skór 2:12 ve prospěch hostů. Ale výsledek nebyl pro nikoho podstatný. Tím nejdůležitějším je navázání přátelství a radost z pohybu.

V poledne se konalo slavnostní zakončení prvního společného setkání. Byly rozdány ceny pro soutěžící, účastnické medaile, propagační materiály a drobné sladkosti. Proběhlo poslední společné focení a loučení. Příslibem je jistě skutečnost, že se kamarádi již brzy setkají na dalším kempu, který se bude tentokrát konat ve dnech 28.-30.4. 2011 v Borském Mikuláši.  Již se všichni těšíme!

Fota ze společného kempu:

Zařazeno v Výsledky projektu
Pondělí, 08 Listopad 2010 10:07

Základná škola Borský Mikuláš

Naša základná škola sa nachádza na západe Slovenska, v Trnavskom kraji, okrese Senica v obci Borský Mikuláš. Slávnostné otvorenie nových priestorov sa uskutočnilo dňa 5. decembra 1965. Otvorené boli dva pavilóny, telocvičňa, hospodársky pavilón, školská jedáleň a školská bytovka. Škola sa stala známou Medzinárodnými chodeckými pretekmi Záhorácka desiatka. Pomohla odchovať veľa výborných športovcov, ktorí reprezentujú nielen našu obec, ale aj školu. Počas 45 - ročnej histórie sa škola postupne menila. Dopĺňali sa nové stavby, vybudoval sa športový areál (tenisové a plážové volejbalové ihrisko), tri počítačové učebne a žiacka knižnica. Zrekonštruovala sa telocvičňa, kotolňa, ktorá sa plynofikovala, vynovili sa hygienické zariadenia v obidvoch pavilónoch.

Zařazeno v Hlavní partneři
loga-eu
Nacházíte se zde: Články Zobrazuji položky dle klíčových slov: Borský Mikuláš